PDA

View Full Version : [Chia sẻ] File Tiếng Việt Nokia Full INI luôn cập nhậtTrang : [1] 2 3

HungHa
13-09-2011, 13:44
Tổng hợp file full ini tiếng Việt cho Nokia được cập nhật liên tục khi có Ver mới tại đây

Ưu điểm:
Được loại bớt một số file không liên quan, có dung lượng nhỏ đỡ tốn thời gian Download và tài nguyên lưu trữ của máy tính, dễ dàng bung file. Dùng được với tất cả các Tool, Box. Đỡ tốn công chọn file khi flash.....


Các loại máy Dòng 1xxx

1110i RH-93 7.02 Tải xuống (http://www.mediafire.com/?oc6qbcm73jk264t)

1200 rh-99-6.00.exe Tải xuống (http://www.mediafire.com/?oe8wghxzxpxiw9o)

1202 rh-112 -3.10.exe Tải xuống (http://www.mediafire.com/?qcjxyy83ej1k44r)

1202 rh-112 -4.03.exe Tải xuống (http://www.mediafire.com/?ubp7aae6j6i6auf)

1208 RH-105-6.00.exe Tải xuống (http://www.mediafire.com/?75d3il7h1uk0iwh)

1280 RM-647-6.20.exe Tải xuống (http://www.mediafire.com/?e5wa75paa5bktb2)
1280 TM-647-6.51.exe Tải xuống (http://www.mediafire.com/?utuz9w1vfpl7441)

1616 RH-125-6.20.exe Tải xuống (http://www.mediafire.com/?vij7r4hgsdhqvmf)
1616 RH-125-6.51.exe Tải xuống (http://www.mediafire.com/?panc5hpzbofz15t)

1650 rm-305-6.00.exe Tải xuống
(http://www.mediafire.com/?wlx8cmb8sd1v908)
1661 RH-122-5.01.exe Tải xuống (http://www.mediafire.com/?h92jsrz8mqco6td)

1680c RM-394-7.60.exe Tải xuống (http://www.mediafire.com/download.php?zby3z12ayac94jx)

1800 RM-653-6.20.exe Tải xuống (http://www.mediafire.com/download.php?ad7ook9b705fmoo)

HungHa
13-09-2011, 13:44
2310 rm-189-6.52.exe Tải xuống (http://www.mediafire.com/?3zjwl37cnb3n24j)


2323c RM-543-9.85.exe Tải xuống (http://www.mediafire.com/?650k9rl44ssed9b)


2330cRM-512-9.85.exe Tải xuống (http://www.mediafire.com/?w22vb27sqnda5m2)


2600c RM-340-7.60.exe Tải xuống (http://www.mediafire.com/?kud51v3qt71x8z5)


2610 RH-86-7.11.exe Tải xuống (http://www.mediafire.com/?0lv0vqk4sv2rw3p)


2626 RM-291-6.81.exe Tải xuống (http://www.mediafire.com/?2jvpkabh7sv5n8o)


2680s RM-392-6.17.exe Tải xuống (http://www.mediafire.com/?qjg5s54ejjzmqyx)

2690 RM-635-10.10.exe Tải xuống (http://www.mediafire.com/download.php?7eyb5fgvg02ye4b)
2690 RM-635-10..exe Tải xuống

2700c RM-561-9.98.exe Tải xuống (http://www.mediafire.com/?b1zzua0ebx3o187)

2730c RM-578-10.47.exe Tải xuống (http://www.mediafire.com/?lj8drlxcie03kac)

HungHa
13-09-2011, 14:17
3110c RM-237-7.30.exe Tải xuống (http://www.mediafire.com/?39sd4d22mgcc2u9)
File này MCU là 7.30, PPM 7.21 đẽ test ok

3120c RM-364-9.41.exe Tải xuống (http://www.mediafire.com/?dmmu5rqmchvz9ic)

3500c RM-272-7.21.exe Tải xuống (http://www.mediafire.com/?2wv697oyx3beam1)

3600s RM-352-7.23.exe Tải xuống (http://www.mediafire.com/?629hmfpdcwd5ecl)

3610a RM-429-3.56.exe Tải xuống (http://www.mediafire.com/?wy6o182isj1i2dn)

3710a RM-509-4.35.exe Tải xuống (http://www.mediafire.com/?cuc8zjaaz045fa1)

3720 RM-518-10.16.exe Tải xuống (http://www.mediafire.com/?dsnc5i3db9oxiyw)

HungHa
13-09-2011, 14:17
5130c RM-495-7.97.exe Tải xuống (http://www.mediafire.com/?0cv2c3658ns9uqm)

5200 RM-174-7.20.exe Tải xuống (http://www.mediafire.com/?1bz139cz2k9th5u)

5220 RM-411-7.23.exe Tải xuống (http://www.mediafire.com/?67amoprjp7v324w)

5230 RM-588-50.0.001.exe Tải xuống (http://www.mediafire.com/?hrfbxmv6822ht2h)

5233 RM-625-50.1.001.exe Tải xuống (http://www.mediafire.com/?k40hgeic57xz9xb)

5250 RM-684-30.0.002.exe Tải xuống (http://www.mediafire.com/?su4ar19wma1vkb0)

5300 RM-146-7.20.exe Tải xuống (http://www.mediafire.com/?1bz139cz2k9th5u)

5310 RM-303-9.42.exe Tải xuống (http://www.mediafire.com/?8ds6oneien9pi3t)

5320d RM-409-4.13.exe Tải xuống (http://www.mediafire.com/?ct94g9a2138vt89)

5530c RM-504-32.0.007.exe Tải xuống (http://www.mediafire.com/?gqrp85arc61f1ea)

5610 RM-242-9.40.exe Tải xuống (http://www.mediafire.com/?3lp3qdd8fo3l05o)

5630d RM-431-013.009.exe Tải xuống (http://www.mediafire.com/?44skam6dw34zlla)

5700 RM-230-4.21.exe Tải xuống (http://www.mediafire.com/?8l2ucxaa54u822z)

5800 RM-356-52.0.007.exe Tải xuống (http://www.mediafire.com/?67amoprjp7v324w)

HungHa
13-09-2011, 14:17
6085 RM-198-6.00.exe Tải xuống (http://www.mediafire.com/?jix6oynlp7e6dh9)

6120c RM-243-7.10.exe Tải xuống (http://www.mediafire.com/?b6z0fpnwdqa52q6)

6125 RM-178-5.43.exe Tải xuống (http://www.mediafire.com/?wpuiql34vsru03a)

6131 RM-115-6.60.exe Tải xuống (http://www.mediafire.com/?4r9ciget8649br5)

6151 RM-200-4.10.exe Tải xuống (http://www.mediafire.com/?kd46mw5c9n1t3a2)

6210s RM-367-5.16.exe Tải xuống (http://www.mediafire.com/?ci03a3oez0kqdd0)

6212c RM-396-6.20.exe Tải xuống (http://www.mediafire.com/?t68ufrtb3swnkee)

6220c RM-328-5.15.exe Tải xuống (http://www.mediafire.com/?c3x6a4cxu7ydzi3)

6233 RM-145-5.60.exe Tải xuống (http://www.mediafire.com/?q87nlqz4b9a5sdx)

6260s RM-368-7.27.exe Tải xuống (http://www.mediafire.com/?s9vzr0mzrg1bzg7)

6267 RM-210-5.20.exe Tải xuống (http://www.mediafire.com/?euz5winvib3v4gz)

6280 RM-78-6.10.exe Tải xuống (http://www.mediafire.com/?0i3160cw1kzv4za)

6300 RM-217-7.21-7.30.exe Tải xuống (http://www.mediafire.com/?vxsqlwc81sz22mo)

6303c RM-443-9.10-10.12.exe Tải xuống (http://www.mediafire.com/?dfc6gsc7wra818z)

6303ci RM-638-10.80.exe Tải xuống (http://www.mediafire.com/?b17elkxb89xo5sg)

6500s RM-240-10.00.exe Tải xuống (http://www.mediafire.com/?v1nc3drcce5n9uc)

6600f RM-325-6.20.exe Tải xuống (http://www.mediafire.com/?zg6e97e90n3f9b8)

6600i RM-570-36.60.exe Tải xuống (http://www.mediafire.com/?u6e4dq4uquac9gi)

6600s RM-414-6.55.exe Tải xuống (http://www.mediafire.com/?06n4x9w4sb0e54v)

6700c RM-470-13.21.exe Tải xuống (http://www.mediafire.com/?ym3d4w0eblbjais)

6760s RM-573-21.005.exe Tải xuống (http://www.mediafire.com/?nqvy295tks0o1)

HungHa
13-09-2011, 14:18
7100s RM-438-6.31.exe Tải xuống
(http://www.mediafire.com/?ltbbpakxxaq473g)
7210c RM-436-7.23.exe Tải xuống (http://www.mediafire.com/?65aalnzs3l2or2g)

7230 RM-604-10.81.exe Tải xuống (http://www.mediafire.com/?t6zztbx95whvgwd)

7310c RM-379-9.40.exe Tải xuống (http://www.mediafire.com/?oa7r7057ct94d7i)

7370 RM-70-4.13.exe Tải xuống (http://www.mediafire.com/?iyqj0dsg881d80i)

7373 RM-209-5.50.exe Tải xuống (http://www.mediafire.com/?9c8n7ghtwwcvv2y)

7390 RM-140-4.51.exe Tải xuống (http://www.mediafire.com/?73s2bx7e7iy8kwc)

7500 RM-249-5.21.exe Tải xuống (http://www.mediafire.com/?do2bw48u5syla72)

7510a RM-398-6.65.exe Tải xuống (http://www.mediafire.com/?shf1xw927yw5xju)

7610s RM-354-7.23.exe Tải xuống (http://www.mediafire.com/?j9753ys28s8pvnk)

7900 RM-264-4.84.exe Tải xuống (http://www.mediafire.com/?a2r58vkvm71u8m1)

HungHa
13-09-2011, 14:18
Các loại máy Dòng 8xxx

Updating ...

Các loại máy Dòng Cxxx

C1 RM-607-4.40.exe Tải xuống (http://www.mediafire.com/?awb36ebl152ip32)

C1 RM-643-4.40.exe Tải xuống (http://www.mediafire.com/?gb4xcdj2zazed8i)

C1 RM-689-003.00.exe Tải xuống (http://www.mediafire.com/?xkqry8kh3v59v8b)

C2-03 RM-702-6.51.exe Tải xuống (http://www.mediafire.com/?5xuya79rxzr622y)

C2-00 RM-704-3.42.exe Tải xuống (http://www.mediafire.com/?k333mc3wue34ddd)
C2-00 RM-704-3.45.exe Tải xuống (http://www.mediafire.com/?0a3j64t49m8j42v)

C2 RM-721-11.10.exe Tải xuống (http://www.mediafire.com/?xq1na64cqb8oc4j)

C3 RM-614-8.63.exe Tải xuống (http://www.mediafire.com/?fklx9f4b8uhvhqp)

C3 RM-640-6.05.exe Tải xuống (http://www.mediafire.com/?5zxyfnfhryg2yr9)

C3 RM-776-6.50.exe Tải xuống (http://www.mediafire.com/?59cwmp49d3wdekg)

C5 RM-645-071.005.exe Tải xuống (http://www.mediafire.com/?gm30r577m3qbbjg)

C5 RM-697-20.0.024.exe Tải xuống (http://www.mediafire.com/?qxdrx9ba6n1e7kb)
C5-03 RM-697_v22.0.007.exe Tải xuống (http://www.mediafire.com/?o6yu4oosw6x36zo)

C5 RM-745-071.003.exe Tải xuống (http://www.mediafire.com/?x448ni14gzpjph5)

C6 RM-601-014.002.exe Tải xuống (http://www.mediafire.com/?akc3dvagguhgf92)

C6 RM-612-40.0.021.exe Tải xuống (http://www.mediafire.com/?2r52lgyn4hie73e)

C7 RM-675-014.002.exe Tải xuống (http://www.mediafire.com/?9u1ykkkfaaqd8pp)

HungHa
13-09-2011, 14:18
E5 RM-632-071.003.exe Tải xuống (http://www.mediafire.com/?chvb2f1m3wm5cka)

E51 RM-244-410.34.001.exe Tải xuống (http://www.mediafire.com/?925oitscitczn0l)

E52 RM-469-071.004.exe Tải xuống (http://www.mediafire.com/?j26p5nvyljo2ajy)

E6 RM-609-021.014.exe Tải xuống (http://www.mediafire.com/?96kecg4zqd6m6oq)

E63 RM-437-510.21.010.exe Tải xuống
(http://www.mediafire.com/?br74acm2658e525)
E66 RM-343-510.21.009.exe Tải xuống (http://www.mediafire.com/?9su6c9faube8i0y)

E7 RM-626-014.002.exe Tải xuống (http://www.mediafire.com/?emk6v8h7572ycy8)

E71 RM-346-510.21.009.exe Tải xuống (http://www.mediafire.com/?s40be79yahrwvvc)

E72 RM-530-071.004.exe Tải xuống (http://www.mediafire.com/?29vxn638d66a1kv)

E75 RM-412-211.12.01.exe Tải xuống (http://www.mediafire.com/?da1scadfp1axqch)

E90 RA-6 RA6-400.34.93.exe Tải xuống (http://www.mediafire.com/?hjx3mcdx5xc6yac)

HungHa
13-09-2011, 14:18
N76 RM-135-31.0.014.exe Tải xuống (http://www.mediafire.com/?1zgv1byynv1nalv)

N78 RM-235-30.011.exe Tải xuống (http://www.mediafire.com/?n2e2bu2b2i01w3i)

N79 RM-348-32.001.exe Tải xuống (http://www.mediafire.com/?387hrxkruzavj0o)

N8 RM-596-014.002.exe Tải xuống (http://www.mediafire.com/?alcafw2x2efrd1f)

N81 RM-179-21.0.010.exe Tải xuống (http://www.mediafire.com/?d21uoj4drz9llwm)

N81 RM-223-24.0.002 TV.exe Tải xuống (http://www.mediafire.com/?61bxqn8pu0d4f4a)

N82 RM-313-35.0.002.exe Tải xuống
(http://www.mediafire.com/?vs39b0g7c5j27v9)
N85 RM-333-30.019.exe Tải xuống (http://www.mediafire.com/?1mxkv0q1xhz1d01)

N86 RM-484-30.009.exe Tải xuống (http://www.mediafire.com/?fnjrldlkk6c3adg)

N95 RM-159-35.0.002.exe Tải xuống (http://www.mediafire.com/?leuetqxzjc5bqen)

N95 RM-320-35.0.001.exe Tải xuống (http://www.mediafire.com/?4466om5wk2wbads)

N96 RM-247-30.101.exe Tải xuống (http://www.mediafire.com/?2ybyhodm9gy4cr0)

N97 RM-505-22.0.110.exe Tải xuống (http://www.mediafire.com/?j4z7l5667gbco22)

N97 RM-555-30.0.004.exe Tải xuống (http://www.mediafire.com/?udph5hudic264su)

N97 RM-555-30.0.004.exe Tải xuống (http://www.mediafire.com/?udph5hudic264su)

N97-RM-507-22.2.110.exe Tải xuống (http://www.mediafire.com/?zfh12oqcb7ihfa5)

N101 RM-769 V6.30.exe Tải xuống (http://www.mediafire.com/?yy09dbzxcf69e)

N200 Asha RM-761-11.56.exe Tải xuống (http://www.mediafire.com/?vfhemndmc5093p2)

N202 RM-834-v20.28.exe Tải xuống (http://www.mediafire.com/?a9hkovlm4r79dil)

HungHa
13-09-2011, 14:19
X1-01 RM-713-7.51.exe Tải xuống (http://www.mediafire.com/?29m2czwtvt45cvz)
X1-01 RM-713-5.29.exe Tải xuống (http://www.mediafire.com/?4ood720k76hjbo6)

X2 RM-618-8.25.exe Tải xuống
(http://www.mediafire.com/?mf6us9jl2oof396)
X2 RM-709-8.63.exe Tải xuống (http://www.mediafire.com/?nmatk6mpv2tkmv0)

X3 RM-540-11.00.exe Tải xuống (http://www.mediafire.com/?m8swkr88a3kswk1)

X3 RM-639-6.00.exe Tải xuống (http://www.mediafire.com/?zapbg1ohe4ff3z5)

X3 RM-775-6.50.exe Tải xuống (http://www.mediafire.com/?0ufls9wtdfxbzat)

X5 RM-627-043.016.exe Tải xuống (http://www.mediafire.com/?71iavn99xh2g5a4)

X6 RM-559-32.0.002.exe Tải xuống (http://www.mediafire.com/?d14gzej9ltn9bi8)

X7 RM-707-022.014.exe Tải xuống (http://www.mediafire.com/?1b9q1bqpc8m6rf1)

haphonganh
20-09-2011, 08:54
Thật cám ơn chủ PIC vì có những bài viết như vậy. Rất quan trọng với những người hiểu đc giá trị của nó!

nnam
20-09-2011, 15:10
Thật cám ơn chủ PIC vì có những bài viết như vậy. Rất quan trọng với những người hiểu đc giá trị của nó!

Bro này nói chí phải nhưng hơi thừa nè keke admin mà không pro thì làm sao mà quản lý 4rum, làm sao hướng dẫn a e mới vô nghề được.

quoctrung_nd
20-09-2011, 23:08
cái này minh đang cần.cảm ơn bạn nhiều

repairgsmcdmahp
21-09-2011, 10:12
ad update nhiều nhiều . dong C và X dời mới ver cao. thanks

annguyenmobile
21-09-2011, 16:49
cám ơn bạn nhiều

c0cxu9x
21-09-2011, 18:57
bác xem giúp em làm sao chạy được pm tiếng việt cho 6210s rm-408 ...??

manndung
22-09-2011, 07:54
những cái này rất cần cho a.e mới vô nghề, cám ơn chủ PIC nhiều lắm , nếu có thể thì ad & up thêm nữa nha .

nokia2730
22-09-2011, 21:09
thanks!

tai mobile
23-09-2011, 09:21
lên cho anh em moíư vào nghề nào

sonlac90
23-09-2011, 11:11
thanks admin.thanks 4r