PDA

View Full Version : Tuyển Nhạc Chuông Hot Nhất 2009 Việt Namlms2002vn
10-11-2009, 21:40
Đây là tất cả những bài hát việt nam hot nhất hiện nay mà mình đã cắt sẳn theo Ringtunes của Vinaphone, Viettel, Mobi, dung lượng nhỏ, nhưng chất lượng và âm thanh lớn (Sử dụng phần mềm Goldware). Rất tiện cho mọi người làm nhạc chuông điện thoại thì không còn gì để nói nữa, very cool ... ;)

Cầu Vòng Khuyết
http://www.ziddu.com/download/6932279/CauVongKhuyet.mp3.html

Con Đường Mưa
http://www.ziddu.com/download/6932280/Con-Duong-Mua.mp3.html

Để Một Lần Anh Nói
http://www.ziddu.com/download/6932281/De-Mot-Lan-Anh-Noi.mp3.html

Bởi Vì Đam Mê
http://www.ziddu.com/download/6932282/Boi-Vi-Dam-Me.mp3.html

Con Đường Mưa (Cut 2)
http://www.ziddu.com/download/6932283/Con-Duong-Mua1.mp3.html

Anh Mong Em
http://www.ziddu.com/download/6932284/AnhMongEm.mp3.html

Chiếc Khăn Gió Ấm
http://www.ziddu.com/download/6932285/Chiec-Khan-Gio-Am.mp3.html

Đêm Định Mệnh
http://www.ziddu.com/download/6932286/Dem-Dinh-Menh.mp3.html

Anh Vẫn Biết
http://www.ziddu.com/download/6932287/AnhVanBiet.mp3.html

Ánh Trăng Buồn
http://www.ziddu.com/download/6932288/AnhTrangBuon.mp3.html


BỔ XUNG THÊM NHẠC MỚI CẮT


Nước Mắt cho Tình Yêu
http://www.ziddu.com/download/7238726/NuocMatChoTinhYeu-LuongGiaHuy.mp3.html

Sao Em Mãi Khóc
http://www.ziddu.com/download/7238727/SaoEmMaiKhoc-ViMj.mp3.html

Tình Yêu Lung Linh
http://www.ziddu.com/download/7238728/Tinh-Yeu-Lung-Linh.mp3.html

Lời Nói Dối Ngọt Ngào
http://www.ziddu.com/download/7238729/Loi-Noi-Doi-Ngot-Ngao-ThaiLanVien-8.mp3.html

Ngày Anh Ra Đi
http://www.ziddu.com/download/7238730/NgayAnhRaDi.mp3.html

Cảm Giác
http://www.ziddu.com/download/7238731/Cam-Giac.mp3.html

Lá Thư Màu Nước Mắt
http://www.ziddu.com/download/7238732/LaThuMauNuocMat-LamChanHuy.mp3.html


Hiện tại mới cắt được bấy nhiêu thôi ... sẽ up sau nữa nha. Nếu thấy hay, mong mọi người ủng hộ

Tiếp theo đây ...;)

Giây Phút Êm Đềm
http://www.ziddu.com/download/6932430/GiayPhutEmDem.mp3.html

Liên Khúc Xuân 1
http://www.ziddu.com/download/6932431/LienKhucXuan1.mp3.html

Liên Khúc Xuân 2
http://www.ziddu.com/download/6932432/LienKhucXuan2.mp3.html

Em Biết Mình Đã Sai
http://www.ziddu.com/download/6932433/EmBietMinhDaSai.mp3.html

Đơn Côi
http://www.ziddu.com/download/6932434/DonCoi.mp3.html

Gửi Gió Về Trời
http://www.ziddu.com/download/6932435/GuiGioVeTroi.mp3.html

Đôi Mắt
http://www.ziddu.com/download/6932436/DoiMat.mp3.html

Giả Vờ Yêu
http://www.ziddu.com/download/6932437/GiaVoYeu.mp3.html

Khóc Cho Người Đi
http://www.ziddu.com/download/6932438/KhocChoNguoiDi.mp3.html

Điều Em Không Biết
http://www.ziddu.com/download/6932439/DieuEmKhongBiet.mp3.html

Tiếp nữa đây nè ... =))

Nước Mắt Đêm Thâu
http://www.ziddu.com/download/6932538/NuocMatDemThau.mp3.html

Lời Nguyền
http://www.ziddu.com/download/6932539/LoiNguyen.mp3.html

Sắc Màu Cầu Vòng
http://www.ziddu.com/download/6932540/SacMauCauVong.mp3.html

Mất Rồi Mới Thấy Hối Tiếc
http://www.ziddu.com/download/6932541/MatRoiMoiThayTiec.mp3.html

Nửa Vầng Trăng
http://www.ziddu.com/download/6932542/Nua-Vang-Trang.mp3.html

Sao băng Khóc
http://www.ziddu.com/download/6932543/MuaSaoBang.mp3.html

Một Phút Dại Khờ
http://www.ziddu.com/download/6932544/MotPhutDaiKho.mp3.html

Pha Lê Tím
http://www.ziddu.com/download/6932545/PhaLeTim.mp3.html

Luật Cho Người Thay Thế
http://www.ziddu.com/download/6932546/LuatChoNguoiThayThe.mp3.html

Mùa Đông Không Lạnh
http://www.ziddu.com/download/6932547/Mua-Dong-Khong-Lanh.mp3.html


Chia tay Cuối
http://www.ziddu.com/download/6945422/ChiaTayCuoi.mp3.html

Buồn
http://www.ziddu.com/download/6945423/Buon.mp3.html

Bỗng Dưng Yêu Em
http://www.ziddu.com/download/6945424/BongDungYeuEm.mp3.html

Bối Rối
http://www.ziddu.com/download/6945425/BoiRoi.mp3.html

Bởi Anh Lầm
http://www.ziddu.com/download/6945426/BoiAnhLam.mp3.html

Anh Sẽ Cố Gắng Hơn
http://www.ziddu.com/download/6945427/AnhSeCoGangHon.mp3.html

Anh Mới Chính Là Người Em Yêu
http://www.ziddu.com/download/6945428/AnhMoiChinhLaNguoiEmYeu.mp3.html

Anh Là Trò Đùa Của Em
http://www.ziddu.com/download/6945429/AnhLaTroDuaCuaEm.mp3.html

Anh Đã Vội Quên
http://www.ziddu.com/download/6945430/AnhDaVoiQuen.mp3.html

10 Chữ Tình
http://www.ziddu.com/download/6945431/10ChuTinh.mp3.html

Sẽ up tiếp ... :Cheer:

Tình Yêu nào Phải Trò Chơi 2
http://www.ziddu.com/download/6950514/TinhYeuNaoPhaiTroChoi2.mp3.html

Chúc Em Ngủ Ngon
http://www.ziddu.com/download/6950515/ChucEmNguNgon.mp3.html

Cuộc Tình Buồn
http://www.ziddu.com/download/6950516/CuocTinhBuon.mp3.html

Chợt Khóc
http://www.ziddu.com/download/6950517/ChotKhoc.mp3.html

Tình Yêu Con Gái
http://www.ziddu.com/download/6950518/TinhYeuConGai.mp3.html

Tình Yêu Trở Lại
http://www.ziddu.com/download/6950519/TinhYeuTroLai.mp3.html

Chúc Em Bên Người
http://www.ziddu.com/download/6950520/ChucEmBenNguoi.mp3.html

Chợt Thấy Đêm Buồn
http://www.ziddu.com/download/6950521/ChotThayDemBuon.mp3.html

Chia Tay Sớm
http://www.ziddu.com/download/6950522/ChiaTaySom.mp3.html

Chiếc Ô Thời Gian
http://www.ziddu.com/download/6950523/ChiecOThoiGian.mp3.html

Lặng Yêu
http://www.ziddu.com/download/7195074/LangYeu_khanhphuong.mp3.html

Lời Nào Cho Em Lời Nào Cho Anh
http://www.ziddu.com/download/7195073/Loinaochoemloinaochoanh.mp3.html

Cầu Vòng Khuyết (Cut 2)
http://www.ziddu.com/download/7195072/CauVongKhuyet.mp3.html

Đừng Thương Tôi
http://www.ziddu.com/download/7195071/DungThuongToi-DamVinhHung.mp3.html

Cào Cào Lá Tre
http://www.ziddu.com/download/7195070/CaoCaoLaTre.mp3.html

Dĩ Vãng Cuộc Tình
http://www.ziddu.com/download/7195069/Divangcuoctinh1.mp3.html

Bụi Bay Vào Mắt
http://www.ziddu.com/download/7195068/BuiBayVaoMat.mp3.html

Áng Mây Buồn
http://www.ziddu.com/download/7195067/Ang-May-Buon.mp3.html

Đắng Cay
http://www.ziddu.com/download/7195066/DangCay.mp3.html

Chén Đắng
http://www.ziddu.com/download/7195065/Chendang.mp3.html

Thương Hoài Ngàn Năm
http://www.ziddu.com/download/7195197/Thuonghoaingannam.mp3.html

Mưa Và Nước Mắt
http://www.ziddu.com/download/7195198/Muavanuocmat.mp3.html

Tha Thứ
http://www.ziddu.com/download/7195199/Thathu.mp3.html

Tình Yêu Nào Phải Trò Đùa 1
http://www.ziddu.com/download/7195200/Tinhyeunaophaitrodua.mp3.html