em mới nhận cây 6230i mất sóng anh nào có sơ đồ câu antwict cho em xin em cám ơn nhiều--------------------
CÁC CHỦ ĐỀ KHÁC :